Terugbetaling stomamateriaal nieuwe nomenclatuur

Op 1 april 2021 verandert de manier waarop stomamateriaal wordt vergoed.

We stappen af van het huidige systeem met een maximumaantal af te leveren stuks per product. In het nieuwe systeem krijgt de patiënt een “virtuele portefeuille”, een soort van budget dat hij/zij kan gebruiken om materiaal te bestellen. Zo krijgt de patiënt meer keuzevrijheid en kan hij/zij de producten beter afstemmen op zijn/haar specifieke situatie.

We passen daarnaast de “derdebetalersregeling” toe. Dit betekent dat de patiënt zelf niet moet betalen voor de producten waar hij/zij recht op heeft, zolang ze op onze lijsten staan.

De portefeuille is het budget waarmee men specifiek materiaal kan verkrijgen. De bandagist bestelt dit materiaal en levert het persoonlijk af (dus niet via de verpleegkundige!).

De arts bepaalt het budgetprofiel, met het oog op de specifieke situatie en noden. Het budget kan dus verschillen tussen patiënten. Zo staat de portefeuille zo dicht mogelijk bij de realiteit. Daarnaast kan onder bepaalde voorwaarden de portefeuille worden aangepast.

De portefeuille is telkens 3 maanden geldig, en wordt aan het begin van elk trimester opnieuw aangevuld. Uiteraard hoeft de patiënt dit bedrag niet op te maken. Het overgebleven bedrag kan niet overgedragen naar een volgende periode.

De inhoud van de portefeuille hangt af van de persoonlijke situatie. De verschillende bedragen per situatie vindt u in de bijlage op het einde van dit document.

De patiënt krijgt in het nieuwe systeem een stomakaftje in zijn/haar bezit. Dit is een communicatiemiddel tussen de  zorgverleners.

Het stomakaftje wordt in de eerste plaats ingevuld door uw bandagist, bij elk contact, en bevat de voorschriften, getuigschriften van aflevering van het stomamateriaal, en notities van de contactmomenten. Uiteraard kunnen de andere zorgverleners er ook notities in maken, om de informatie-uitwisseling tussen alle zorgverleners te verbeteren.

Het stomakaftje zorgt er zo voor dat de  situatie altijd correct opgevolgd wordt en wordt een aangepaste zorg verzekerd.

Sneekpreview in het STOMAKAFTJE

Het stomakaftje is opgebouwd in 5 grote blokken. Samen geven ze een totaal beeld van de specifieke kenmerken van zijn/haar stoma, de betrokken zorgverstrekkers, de zorgadviezen, de voorschriften voor stomamateriaal, het trimestrieel beheer van het stomamateriaal en indien van toepassing beheer van het irrigatiemateriaal.

1 januari 2021 t.e.m. 31 maart 2021

Om de overstap vlot te laten verlopen en artsen niet te overbelasten voorzien we een overgangsperiode. Tijdens deze periode kan de patiënt bij zijn/haar arts een nieuw voorschrift verkrijgen. Dit voorschrift opent de virtuele portefeuille van de patiënt. Hoe vroeger de patiënt het voorschrift heeft, hoe sneller hij/zij  toegang krijgt tot het nieuwe systeem vanaf 1 april. Na 1 april 2021 kunnen patiënten met de “oude” voorschriften geen stomamateriaal meer krijgen. Het is dus belangrijk dat ze tijdig een nieuw voorschrift (bijlage 93) ontvangen. Een nieuw voorschrift is enkel nodig bij:
 1. Een nieuwe stoma
 2. Een operatie aan een bestaande stoma
 3. Een verandering van de situatie (convex, concaaf, of uitzonderlijke situatie)
 4. Hernieuwing voor convex, concaaf of uitzonderlijke situatie, nadat het vorige voorschrift is vervallen
   • Bij een convex of concaaf systeem moet het voorschrift elk jaar worden vernieuwd.
   • Bij een uitzonderlijke situatie is het eerste voorschrift maximaal 6 maanden geldig. Een eventuele vernieuwing (indien nodig) gebeurt minstens 1 keer per 2 jaar.
 5. Een eerste set voor manuele irrigatie
 6. Een eerste irrigatiepomp, nadat een patiënt 6 maanden manuele irrigatie heeft gedaan.


Voor meer informatie verwijzen we je door naar het RIZIV.  Klik hiervoor op de onderstaande links