Posthogeschoolvorming 2021-2022

VLAS organiseert in samenwerking met de Erasmushogeschool de viertiende navorming stoma-, fistel- en incontinentiezorg

Het postgraduaat  leidt je op tot verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de stoma-, fistel- en incontinentiezorg. Het programma is een intense praktische scholing

         
  8u30 – 9u15   


C. Tielemans en V. Hanssens (UZ Brussel)

Welkomstwoord en toelichting eindproef cursus met uitleg over Evidence Based research en opzoeken via internet

 
  9u15 – 10u45   


Dr. E. Van Eetvelde (UZ Brussel)

Anatomie, fysiologie en pathologie van het darmstelsel.

 
  10u45 – 11u00   
Koffiepauze

 
   11u00 – 12u00  


G. Bylois

Préoperatieve voorbereiding van de stomapatiënt

 
  12u00 – 12u45   
Middagmaal en pauze

 
  12u45 – 14u15   


Prof. Y .Van Nieuwenhove (UZ Gent)

De verschillende ingrepen (colo en ileo)

 
  14u15 – 14u30   
Koffiepauze

 
  14u30 – 15u30   


A. Vanbilloen (Imeldaziekenhuis Bonheiden)
De postoperatieve zorg tot ontslag uit het ziekenhuis.

 
  15u30 – 16u30   


T. Leupe (AZ St.Jan Brugge)
Oncologische colonchirurgie: chemotherapie en radiotherapie.

 
         
         
  8u30 – 10u00   


Prof. A. Verbaeys (UZ Gent)
Anatomie, fysiologie en pathologie urinair stelsel.

 
  10u00 – 10u15   


Koffiepauze

 
  10u15 – 11u15  


Prof. A. Verbaeys (UZ Gent)
De verschillende urologische ingrepen.

 
  11u15 – 12u15  


Prof. D. Michielsen (UZ Brussel)
Seksuele dysfunctie en hulpmiddelen.

 
  12u15 – 12u45   


Firma Convatec

 
  12u45 – 13u30  


Middagmaal en pauze

 
  13u30 – 14u30   


B. Van Malderen (UZ Gent)
Basisstomazorg.

 
  14u30 – 14u45   


Koffiepauze

 
  14u45 – 15u45   


B. Van Malderen (UZ Gent)
Uitgebreide materiaalkeuze.

 
  15u45 – 16u15    
Firma BBraun
 
         
         
  8u30 – 10u00   


V. Hanssens (UZ Brussel)

Wondzorg in de stomazorg (fysiologie, TIME, classificatie wonden, verschillende soorten verbanden, …)

 
  10u00 – 10u15  
Koffiepauze

 
  10u15 – 10u45  


Firma Coloplast

 
  10u45 – 12u15  


V. Hanssens (UZ Brussel)

Wondzorg (vervolg)

 
  12u15 – 12u45   


Firma Haromed

 
  12u45 – 13u30  
Middagmaal en pauze

 
  13u30 – 14u30   


Dr. T. Tollens (Imeldaziekenhuis Bonheiden)
Fistels

 
  14u30 – 14u45   
Koffiepauze

 
  14u45 – 15u45   


V. Hanssens (UZ Brussel)
Fistelzorg

 
  15u45 – 16u15  
V. Hanssens (UZ Brussel)

Vragen omtrent het eindwerk
 
         
     
 8u30 – 10u00  


A. Lievrouw (UZ Gent)
Psychologische benadering en communicatie.

 
 10u00 – 10u15 
Koffiepauze

 
 10u15 – 11u15 
A. 
Lievrouw (UZ Gent)

Seksualiteit.

 
 11u15 – 12u15 
C. Tielemans

Gastrostomiesondes zorg en vervanging.

 
 12u15 – 12u45  


Firma Eurotec

 
 12u45 – 13u30 
Middagmaal en pauze

 
 13u30 – 14u30  

 
 14u30 – 14u45  
Koffiepauze

 
 14u45 – 15u30  


H. Segers, diëtiste (Imeldaziekenhuis Bonheiden)
De voeding van stomapatiënten + parenterale en sondevoeding

 
 15u30 – 16u30 


G. Bylois
De stomaconsultatie

 
     
         
  8u30 – 10u00   


N. Depont (AZ Delta Roeselare)
Urinaire incontinentie.

 
  10u00 – 10u15  
Koffiepauze

 
  10u15 – 11u15  


R. Pieters (UZ Gent)
Hulpmiddelen bij de verzorging van incontinente patiënten

 
  11u15 – 12u15  


Dr. D. Van de Putte (UZ Gent)
Oorzaken en behandeling van fecale incontinentie

 
  12u15 – 12u45   


Firma Dansac

 
  12u45 – 13u30  
Middagmaal en pauze

 
  13u30 – 14u30   


S. Stockman (UZ Gent)
Kinesitherapeutische behandeling van incontinentie.

 
  14u30 – 14u45   
Koffiepauze

 
  14u45 – 15u45   


A. Vandenbosch (UZ Leuven)
Anale problematiek en functiemeting.

 
  15u45 – 16u15  


Firma Hollister

 
         
         
  8u30 – 9u30  


T. Leupe (AZ Brugge)
Casussen

 
  9u30 – 10u30  


H. van Praet & T. Leupe (AZ Brugge)
Getuigenis van een patiënt

 
  10u30 – 10u45  


Koffiepauze

 
  10u45 – 11u45  


E. Pape (UZ Gent)
LARS-syndroom en tapioka lavement 

 
  11u45 – 12u45   


E. Pape (UZ Gent)
Korte en lange termijn gevolgen van chemo- en radiotherapie

 
  12u45 – 13u30  
Middagmaal en pauze

 
  13u30 – 14u30   


Apotheker T. Leysen (UZ Brussel)

Gebruik en misbruik van medicatie bij stomapatiënten.

 
  14u30 – 14u45   
Koffiepauze

 
  14u45 – 15u45   


S. Desseyn (AZ Delta Roeselare)
Casussen.

 
  15u45 – 16u15  


Firma Marlen

 
         
     
 8u30 – 9u30 


C. Tielemans
Stomata bij kinderen

 
 9u30 – 10u30 


C. Tielemans
Colon- en anale irrigatie

 
 10u30 – 10u45 


Koffiepauze

 
 10u45 – 11u30 


C. Heremans (VLK sociale medewerker)
Sociale aspecten en RIZIV 

 
 11u30 – 12u15  


C. Tielemans
Complicaties en hernia: casussen.

 
 12u15 – 12u45 

 

Firma Welland

 
 12u45 – 13u30 


Middagmaal en pauze

 
 13u30 – 14u30  

 
Dr.Tom Holvoet (UZ Gent)
inflammatoire darmziekten (IBD)

 
 14u30- 14u45  


Koffiepauze

 
 14u45 – 15u15 


Getuigenis van een patiënt (UZ Brussel)

 
 15u15- 16u15  


A. Vanbilloen (Imeldaziekenhuis Bonheiden)

Casussen

 
     
         
  8u30 – 10:00  


Jury: bestuursleden – coördinatie: V. Hanssens (UZ Brussel)
Eindwerken en/of casusbespreking

 
  10u00 – 10u30  


Koffiepauze

 
  10u30 – 12u30  


Jury: bestuursleden – coördinatie: V. Hanssens (UZ Brussel)
Eindwerken en/of casusbespreking

 
  12u30 – 13u30  


Middagmaal en pauze
 

 
  13u30  – 15u00   


Standenbezoek

 
  15u00  
Uitreiking van de getuigschriften en receptie
 
         

Iets voor jou?

Het posthogeschoolvorming staat open voor masters of bachelors in de verpleegkunde of hiermee gelijkgesteld. Ben je gegradueerde van het beroepsonderwijs dan kan je deelnemen in het kader van permanente vorming.

Een inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. De betaling gebeurt voor 15 september 2021 via overschrijving op rekening BE31 7332 1517 7655.  Vermeld je naam + “posthogeschoolvorming 2021

Praktische informatie op een rijtje

Waar? 

De posthogeschoolvorming gaat door in de Erasmushogeschool van Brussel of via digitaal platform.

ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL
Departement gezondheidszorg
Campus UZ Brussel
Laarbeeklaan 121
1090 Brussel (Jette)
Tel. 02 479 18 90

Wanneer ?

7 lesdagen, op donderdag 14 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari, 17 februari, 24 maart en 21 april.

1 evaluatiedag op donderdag 19 mei.

Inschrijvingsgeld ?

Het inschrijvingsgeld bedraagt

  • 300 € voor leden van VLAS en UROBEL
  • 350 € voor niet leden. 

Je stort het inschrijvingsgeld voor 15 september met de vermelding “Naam + posthogeschool 2021 op de rekening
BE31 7332 1517 7655

Het inschrijvingsgeld is inclusief het studiegeld, koffie, broodjesmiddagmaal en handleidingen en het gebruik van het digitaal platfor

Evaluatie en getuigschrift

Het postgraduaat wordt afgesloten met een geïntegreerde eindopdracht of een casusbespreking. Bij de aanvang van het postgraduaat wordt de eindopdracht uitgebreid toegelicht. 

Indien je het postgraduaat succesvol afrondt, ontvangt je een postgraduaatgetuigschrift stoma-, fistel- en incontinentiezorg.

Inschrijven kan ook via email 

chantal.tielemans@hotmail.com of valerie.hanssens@uzbrussel.be

met als onderwerp: Naam + posthogeschool 2021

Vermeld ook je naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, telefoon, emailadres en de naam en adres van de instelling.